اجرای مانور تیم واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان خاش

به دنبال گزارش و تماس تلفنی  مبنی بر ایجاد شرایط بحرانی و وقوع سیل در یکی از مناطق روستایی شهرستان خاش تیم‌های واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان با تجهیزات و ملزومات امدادرسانی در محل شبکه حضور یافتند.

شبکه بهداشت و درمان خاش

رئیس مرکز بهداشت شهرستان خاش در گفتگو با خبرنگار بیرک گفت: مانور بررسی آمادگی تیم‌های واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش در مواجهه با شرایط بحرانی  با هدف ارتقاء توان و آمادگی نیروهای واکنش سریع در این شهرستان اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری بیرک علی نقی زاده افزود : به دنبال گزارش و تماس تلفنی  مبنی بر ایجاد شرایط بحرانی و وقوع سیل در یکی از مناطق روستایی شهرستان اعضای تیم واکنش سریع شماره ۱شبکه بهداشت و درمان در کوتاهترین زمان ممکن و با تجهیزات و ملزومات امدادرسانی در محل شبکه حضور یافتند.

وی اذعان داشت: اعضای تیم واکنش سریع براساس دستور العملEOP به انجام وظیفه در این عملیات پرداختند.

نقی زاده ضمن ابراز رضایت از اجرای مانور توسط تیم واکنش سریع گفت : برنامه ریزی این مانور در راستای ارزیابی عملکرد برنامه های عملیاتی، مشاهده و ارزیابی نحوه استفاده ازتجهیزات فیزیکی، مشخص شدن نقاط ضعف و مرتفع نمودن آنها، تقویت نقاط قوت مانور، آزمایش میزان آمادگی و هماهنگی بین اعضا و نیز ارتقای سطح توانمندی عملیاتی تیم واکنش سریع صورت گرفت .