برگزاری کارگاه خدمات نوین سالمندی در خاش

کارگاه خدمات نوین سالمندی در خاش برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری بیرک علی نقی زاده در این کارگاه با بیان اهمیت ویژه ارتقای شاخص های برنامه سالمندان اذعان داشت:  افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن ۲۱ بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی جوامع بشری با آن روبرو شده و یا خواهند شد.

رییس مرکز بهداشت خاش گفت : براساس نظریات سازمان جهانی بهداشت (WHO)، این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی است که منجر به پیشگیری از بیماریها و در نهایت افزایش امید به زندگی شده است .

وی افزود : تلاش سیستم بهداشتی در این راستا با ارائه خدمات نوین به این گروه، از طریق ثبت مراقبتها و خدمات در سامانه سیب نمایان می شود.

وی در جمع مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی با تأکید بر اهمیت ثبت خدمات در سامانه سیب بعنوان یکی از ابزارهای سنجش عملکرد و فعالیت ها در حوزه بهداشت شهرستان گفت: با وجود پتانسیل و ظرفیتی که در همکاران پرتلاش مجموعه های تحت پوشش مرکز بهداشت خاش سراغ دارم با کمی دقت و همت به موفقیت های چشمگیری در زمینه ارتقای شاخص ها به ویژه در شناسایی مادران باردار، شاخص های مراقبت بارداری، پس از زایمان، PND1 و PND2، بیماریابی سرخک، مالاریا، دفع بهداشتی فاضلاب، کارت تندرستی و غیره می توانیم دست پیدا کنیم.

نارویی نیز گفت :  سالخوردگی جمعیت در واقع یک موفقیت بهداشتی است که درصورت عدم برنامه ریزی مناسب، به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد .

وی همچنین به ارائه آموزش هایی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در سالمندان و مداخلات موثر در تغییر سبک زندگی ناسالم و کاهش عوامل خطر ساز، انجام غربالگری های دوره ای و نیز کمک های توانبخشی پرداخت.