پایگاه تحلیلی و خبری آوای سرحد با شماره مجوز  83269، به عنوان تنها پایگاه خبری رسمی در شهرستان های خاش و تفتان فعالیت دارد. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مه نور ایرندگانی

آدرس دفتر: سیستان و بلوچستان ، خاش ، محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاش

ارتباط: ۰۹۳۹۴۹۴۳۲۱۴