پایگاه تحلیلی و خبری آوای سرحد با شماره مجوز  ۸۳۲۶۹  (که پیشتر با نام بیرک فعالیت میکرد)، به عنوان تنها پایگاه خبری رسمی در شهرستان های خاش و تفتان فعالیت دارد. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه: مه نور ایرندگانی

آدرس دفتر: سیستان و بلوچستان ، خاش ، محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاش

 ارتباط پیامکی و مجازی: ۰۹۳۹۴۹۴۳۲۱۴