سنگ نگاره های شهرستان سرباز یادگاری از تاریخ چند هزار ساله ایران

سنگ نگاره های شهرستان سرباز نمادی از هویت مردم این دیار محسوب می شوند که از کهن ترین آثار هنری و تاریخی به جا مانده از گذشتگان این منطقه بوده که رمز و رازهای فروانی در آنها نهفته است.

سنگ نگاره سرباز

سنگ نگاره سرباز

به گزارش  مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک سنگ نگاره های منطقه سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان همانند دیگر آثار تاریخی به جای مانده از گذشتگان، میراثی کهن برای شناخت باورها و فرهنگ مردم منطقه بلوچستان هستند.

بر اساس تحقیقات انجام شده سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجامانده از بشرند. به تعبیری بستر بوجود آمدن حروف رمزی، خط، تبادل پیام، زبان، تاریخ، اسطوره ها، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنها از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند.

بسیاری از این نقوش با نقوش کشف شده در شهرهای تربت، خضدار و پنجگور پاکستان یکسان هستند که این موضوع نشان از مشترکات و باورهای یکسان فرهنگی مردم این مناطق دارد.

نقش بز کوهی یکی از فراوان ترین نقوش تکرار شده در این سنگ نگاره ها است ، این نقش که برگرفته از کهن ترین اسطوره ایران باستان است، در وسایل مکشوفه از شهر سوخته منطقه سیستان نیز قابل رویت است.

در این آثار سنگی تصاویری از انسان در حالات مختلف نیز به چشم می خورد.

تصویر حیواناتی مانند سگ سانان، گربه سانان و اسب های اهلی و وحشی و صحنه های مختلفی از شکار نیز در این سنگ نگاره ها ترسیم شده اند.

آثار سنگی و سنگ نگاره ها یکی از جذاب ترین عوامل در جذب توریسم و گردشگر هستند.

ایسنا