قنات‌های قصرقند، تمدنی ۷۰۰ ساله

کارشناس آب و آبیاری کشور گفت: قنات های شهرستان قصرقند، ثبت ملی خواهد شد .

به گزارش گروه خبری مجله بیرک به نقل از  ایسنا – منطقه سیستان و بلوچستان، محمد برشان در بازدید از قنات های شهر قصرقند افزود: پرونده این قنات ها در حال بررسی است.

محمد برشان بیان کرد: مجموعه عظیم قنات های قصرقند در کشور بی نظیربوده و با قنات های گناباد خراسان رضوی و جوپار استان کرمان برابری می کند .

وی گفت: قنات های شهرستان قصرقند نشان از تمدنی کهن در این منطقه است و قدمتی حدود ۷۰۰ سال دارد که این قدمت کهن می تواند ثبت جهانی شود و گردشگران زیادی را به خود جلب کند .

فرماندار قصرقند نیز در این بازدید بیان کرد: شهرستان قصرقند با ۱۶۰رشته قنات یکی از قطب های کشاورزی جنوب سیستان وبلوچستان به شمار می رود .

ریگی بیان کرد: ۷۰ درصد منابع آب کشاورزی قصرقند از همین قنات تامین می شود.

فرماندار گفت: در خشکسالی های اخیر، قنات های منطقه هم به شدت کم آب شده و کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده به طوری که سطح زیر کشت برنج نیز به کمتر از ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.

حمیرا ریگی اظهار کرد: مرمت و لایروبی ۱۰ رشته قنات در قصرقند آغاز شده است .

وی تصریح کرد: این طرح به همت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همکاری جهاد کشاورزی در شهرستان قصرقند آغاز شده است .

ریگی افزود: این تعداد قنات، سطح زیر کشت حدود ۳۰ هکتار زمین کشاورزی شهرستان قصرقند را پوشش می دهد .

فرماندار قصرقند گفت: ۷۰ درصد منابع آبی کشاورزی این شهرستان از قنات های تامین می شود و از ۱۶۰رشته قنات این شهرستان ۸۰ رشته قنات با کاهش افت آبی مواجه و ۸۰ رشته قنات دیگر کاملا خشک شده است.