مردم خاش در صف های سیلندر گاز؛ سوز سرما کرونا را از یاد می‌برد!

کلیپ هایی در خصوص صف های سیلندر گاز مایع که در گروه های مجازی دست به دست می‌شود، مدیریت شهری خاش را با انتقادات تندی همراه کرده است.

با شروع فصل زمستان، امسال هم در شهر خاش شاهد تشکیل صف های طویل در محل توزیع سیلندر گاز مایع هستیم. همزمانی این صف ها با جولان ویروس منحوس کرونا درکنار سرمای خشک و استخوان سوز، شرایط دشواری برای مردم خاش رقم زده است.

به گزارش آوای سرحد؛ کلیپ هایی در خصوص صف های سلندر گاز مایع که در گروه های مجازی دست به دست می‌شود، مدیریت شهری خاش را با انتقادات تندی همراه کرده است. در این کلیپ ها علاوه بر صفوف فشرده، هیچگونه فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد و ماسک به سختی دیده می‌شود.

این در صورتیست که در ماه های گذشته، صاحب گل صالحی فرماندار خاش نسبت به توزیع اشتراکی گاز درب منازل وعده داد بود(اینجا بخوانید)، وعده ای که تاکنون در حد سخن باقی مانده و جامه ی عمل بدان پوشانده نشده است.

مخاطبین خاشی آوای سرحد تعدادی از کلیپ های مربوط به صف کپسول گاز را برایمان ارسال کرده‌اند که در ادامه یکی از آنها را مشاهده می‌نمایید.