معاون مرکز بهداشت خاش گفت: اخبار و گزارشات مربوط به خودکشی ها باید با دقت و نظارت بیشتری منتشر شوند تا انگیزه و عوامل مختلف خودکشی در جامعه گسترش نیابد و این معضل به حداقل برسد.

اله بخش کرد امروز در گفت و گو با خبرنگار بیرک اظهار داشت: خودکشی عوامل مختلفی دارد که برخی از آنها به اختلالات و بحران های روحی،جسمی و روانی بازمیگردد‌.

وی نقش رسانه را در کاهش خودکشی ها پررنگ دانست و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه های خبری میتواند در کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی موثر واقع شود.

کرد در ادامه نسبت به تشریح کار آگاه سازی رسانه ها پرداخت و گفت: وجود رسانه ملی و تکنولوژی در خانه ها سبب شده تا مردم نسبت به جامعه و خدمات نظام در ارکان مختلف آگاهی بیشتری داشته باشند.

معاون مرکز بهداشت خاش یادآورشد: اخبار و گزارشات مربوط به خودکشی ها باید با دقت و نظارت بیشتری منتشر شوند تا انگیزه و عوامل مختلف خودکشی در جامعه گسترش نیابد و این معضل به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: رسانه ها میتوانند نقش موثری در نگرش،اعتقادات و رفتار مردم بگذارند و بسیاری از عادات و ناهنجاری های پیرامون را تصحیح کنند،لذا همکاری و مساعدت بیشتر رسانه ها از ضروریات بوده و یکی از عواملی که ممکن است افراد مستعد را به سمت خودکشی سوق دهد انتشار اخبار خودکشی توسط رسانه ها است.

کرد با بیان اینکه آمار خودکشی ها در خاش میتواند نگران کننده باشد گفت: رنج ناشی از خودکشی غیرقابل بیان است و غم آن نیز قطعا گریبانگیر خانواده و دوستان فرد خواهد شد.