مدیر عامل منطقه ازاد چابهار بیان کرد؛

چابهار، نقطه پیوند هند به افغانستان و آسیای میانه
مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک
مدیر عامل منطقه ازاد چابهار با اشاره به اینکه سفر دکتر روحانی به هند با هدف عملیاتی کردن توافقنامه چابهار صورت می گیرد گفت: طبق این تفاهم نامه، بندر و منطقه ازاد چابهار نقطه پیوند دهنده هند به افغانستان و اسیای میانه خواهد شد.

به گزارش ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستانریال عبدالرحیم کردی در استانه سفر رییس جمهور به هندوستان ،به همراه کارشناسان ارشد وزارت خانه های اقتصادی و یک هیات بلند پایه به منظور اماده سازی اسناد قرارداد ها و تفاهم نامه های مقامات ایران و هند وارد دهلی نو شد.

وی در همین رابطه گفت: این فرصت بسیار خوبی برای هر دو کشور ایران و هند است. هدف کشور هند در واقع این است که هزینه حمل و نقل و زمان جابجایی کالا به اسیای مرکزی و افغانستان را کاهش دهد و همچنین با استفاده از منطقه ازاد تجاری، صنعتی چابهار، صادرات خود به کشورهای مشترک المنافع را افزایش دهند.

کردی افزود: سرعت توسعه چابهار نیز با سرمایه گذاری هند در این بندر افزایش می یابد و در آینده با جذب سرمایه گذاری دیگر کشورها، این بندر به هاب منطقه ای برای تجارت و ترانزیت تبدیل خواهد شد.