برگزاری همایش شامگاهی پیاده روی خانوادگی در خاش - آوای سرحد