دیدار رئیس جمهور با علما و فرهیختگان اهل سنت - آوای سرحد