نجات جان یک کوهنورد در ارتفاعات تفتان + فیلم - آوای سرحد