گزارش تصویری از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در شهر خاش - آوای سرحد