گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه 22 بهمن 97 در بخش های ایرندگان و نوک آباد - آوای سرحد