کارشناس مسائل افغانستان نوشت: «سرعت تحولات افغانستان وسقوط ولایات کلیدی بدون درگیری بدست طالبان حکایت از معامله پنهان دارد که بین خلیل زاد و ملا برادر در قطر صورت گرفت واکنون درحال عملیاتی شدن است.»

به گزارش آوای سرحد، پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل بین‌المللی در یادداشتی پیرو تحولات اخیر در افغانستان نوشت: «سرعت تحولات افغانستان وسقوط ولایات کلیدی بدون درگیری بدست طالبان حکایت از معامله پنهان دارد که بین خلیل زاد و ملا برادر در قطر صورت گرفت واکنون درحال عملیاتی شدن است.»

ملازهی معتقد است: «امارت اسلامی در افغانستان احیا میشود واین که آمریکایی ها مدعی شده اند آنها غافلگیر شده اند خود بخشی از بازی پیچیده ای است که آمریکا وشرکای منطقه ای اش برای تشکیل امارت اسلامی طالبان طراحی کرده اند.»

وی ادامه می دهد: «آمریکا طی بیست سال گذشته حدود یک تلریارد دلار در افغانستان هزینه کرد بیش از ۲۵۰۰ کشته و۲۰ هزار مجروح داشت .چگونه قابل قبول است که از همه این هزینه صرف نظر کرده و گریبان خود را از افغانستان رها کرده باشد. واقعیت این است که آمریکا از فساد و ناکار آمدی دولت لیبرال دمکرات افغانی به تنگ آماده و بکلی از این نیرو ناامید و در معامله با طالب از آن عبور کرد.»

این کارشناس مسائل خاورمیانه عنوان کرد: «جریان لیبرال دمکراتیک که به لحاظ ذهنی نظام دمکراسی این ولو ظاهری را هضم کرده بود امتحان بدی از فساد و عدم کارائی داد و خود را در معرض معامله قرار داد .اکنون معامله شده است، کسی هم برایش اشک نخواهد ریخت.»

ملازهی در ادامه یادداشت خود می نویسد: «طالب و جریان رادیکال اسلامی انتخاب آمریکا است نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل دنیای اسلام. هدف چین است و نگهداشتن آن پای پلکان نردبان قدرت جهانی قرن ۲۱ و پر ویژه حقوق جاه طلبانه یک کمربند -یک جاده، و زیر مجموعه آن کریدور اقتصادی چین و پاکستان و نقشه راه ۲۵ ساله ایران وچین. این هر دو پروژه با معامله دوحه وانتخاب طالبان مرتبط هستند. این پروژه ها باید بوسیله جریان رادیکال اسلامگرایان جهادی متوقف شوند.»

وی ادامه می‌دهد: «طالب تنها با تسلط بر افغانستان زمینه را برای جریان رادیکال جهادی باز خواهد کرد. جریان جهادی که قرار است علیه رقبای آمریکا جهت گیری کند، وتضادی را که بن لادن بین تمدن مسیحی غربی و جهان اسلام با حمله به ساختمان های دو قلوی تجارت جهانی، نماد قدرت اقتصادی سرمایه داری جهانی ومقر پنتاگون در حومه واشنگتن، نماد قدرت نظامی سرمایه داری جهانی ،به وجود آورد طالب و داعش و القاعده قرار است درون اسلامی کنند و در قالب شیعی و سنی صورت بندی شود. معامله جوش خورده است و غول را از بطری خارج کرده اند. جهان اسلام تا بیاید بفهمد که چه شده است نیروهای دمکرات لیبرال وملی گرایی درد سر ساز را به دست خودشان خنثی خواهند کرد.»

کارشناس مسائل بین‌المللی معتقد است: «افغانستان گام اول است.همه چیزی نوبتی است شک نکنید. دو نیرو درون جهان اسلامی در قالب دو باور ایدئولوژیک بیش از یک قرن است در جستجوی برون رفت از چنگ توطئه غرب هستند وهمواره با ناکامی روبرو می‌شوند. این بار طعم تلخ ناکامی را به کام نیروی ترقی خواه منطقه اسلامی قرار است طالب به چکاند.»

پیرمحمد ملازهی در ادامه یادداشت خود عنوان کرد: «نیروی ترقی خواه درون جهان اسلامی قربانی است و متهم به غربگرائی در شکل نرم و ارتداد اگر مقاومت کند، درشکل سخت افزاری آن، بازی تازه از افغانستان آغاز شده است. نیروهای فکری دنیای اسلام در جریان غالب رادیکالیسم استحاله یا حذف میشود و یا درنهایت، به عنوان کار گزار در خدمت رادیکالیسم قرار میگیرد.»

وی در این یادداشت تاکید می‌کند: «اما یک واقعیت مهم تر را نباید دست کم گرفت طالب از دو ظرفیت برخوردار است، میتواند با غرب سازش کند و هم زمان با رقبای غرب هم کنار بیاید. پاکستان متحد آمریکا و شریک در به قدرت رساندن طالبان همزمان در سی پک متحد چین است، این ظرفیت در طالب هم وجود دارد، میتواند با آمریکا معامله کند و فضا را برای داعش باز کند تا چین روسیه و ایران را تحت فشار بگذارد و هم زمان با چین وروسیه وارد معامله شود.»

ملازهی می افزاید: «انفعال این کشورها در تحولات جاری افغانستان تنها به این دلیل نیست که آنها متوجه خطر نیستند بلکه به این دلیل است که آنها هم امیدوارند از این جریان به نفع خود بهره گیرند. دعوی در همین جا است که پیچیده تر و فهم آن دشوار تر خواهد شد.»

این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: «پاکستان و چین به دنبال ایجاد کنفدرال افغانستان و پاکستان هستند تا جغرافیای زیست پشتون و بلوچ را که موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه سی پک به این جغرافیا بستگی تامی دارد یکپارچه کنند.»

ملازهی می‌گوید «طالب باید این امر را محقق کند و آمریکا بر عکس به دنبال آن است که طالب این جغرافیا را برای پاکستان و چین ناامن کند و پروژه یک کمربند-یک جاده را متوقف کند. طالب وجریان رادیکال در نهایت در کدام مسیر قرار خواهد گرفت به درستی روشن نیست! اما روشن است که آنها هم بازی خود را میکنند. تنوع بازیگران به بحران افغانستان تاکنون شکل می داده و از این به بعد هم به احتمال زیاد شکل خواهد داد.»

انتهای پیام/