در سیستم اتوماسیون اداری مهر و دانش آموزش و پرورش خاش، مدیریت شهرستان خاش، دریافت حکم، فیش حقوقی، دریافت لوح تقدیر، بخشنامه و دیگر موارد اداری را دریافت نمایید.

برای ورود به سیستم اتوماسیون اداری مهر و دانش خاش اینجا کلیک کنید.