به گزارش سرویس چندرسانه ای پایگاه خبری آوای سرحد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: برای دومین هفته متوالی تمامی شهرستان های سیستان و بلوچستان از لحاظ رنگ‌بندی کرونایی وضعیت آبی دارد.

انتهای پیام /۷۶۷۴