عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با انتقاد از سهمیه در نظر گرفته شده برای جذب معلم در استان سیستان و بلوچستان، گفت: با وجود کمبود شدید معلم در استان سهمیه در نظر گرفته شده برای جذب‌ معلم از ۲۶ هزار نفر تنها ۹۰۰ برای استان پهناور سیستان و بلوچستان است.

به گزارش آوای سرحد به نقل از، خبرگزاری خانه ملت اسماعیل حسین زهی با انتقاد از اینکه استان سیستان و بلوچستان به لحاظ برخورداری از سرانه فضای آموزشی و تعداد معلم، محروم‌ترین استان کشور است، اظهار کرد: از سهمیه ۲۶ هزار نفری استخدام معلمان کمتر از ۳ درصد برای استان سیستان و بلوچستان بوده در صورتی که این استان بالغ بر ۱۲ هزار معلم کمبود دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه آموزش و پرورش باید توضیح دهد با چه فرمولی تنها ۳ درصد از ظرفیت استخدامی خود را به سیستان و بلوچستان اختصاص داده است، یادآور شد: همچنین بر اساس قانون جوانی جمعیت، همین ۳ درصد نیز می‌توانند در صورت دارا بودن از مفاد قانونی به استان‌های دیگر منتقل شوند.

حسین زهی تصریح کرد: استاندار سیستان و بلوچستان حتما باید به این موضوع ورود کند چراکه باید سهم استان از جذب نیروهای جدید ۱۰ درصد باشد ولی این عدد به ۳ درصد تقلیل یافته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: با توجه به بیکاری و نبود شغل در استان اختصاص تنها ۹۰۰ ظرفیت استخدامی برای استان پهناور سیستان و بلوچستان بی عدالتی است که موجب دلسردی جوانان جویای کار در استان شده است./پایان پیام