محمد مبصری مقدم مدیر شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در نشست ستاد بیمه محصولات کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ هزار و ۶۵ بیمه نامه در زیربخش های کشاورزی استان ،نظیر پرورش آبزیان ،دام و طیور، محصولات باغی و زراعی و منابع طبیعی صادر و محصولات تولیدی آنهار تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

به گزارش آوای سرحد به نقل از ایسنا قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی سیستان بلوچستان نیزدر این نشست با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی استان گفت: تولید محصولات کشاورزی همواره با ریسک خطرات طبیعی همچون خشکسالی، کم‌آبی و سیلاب قراردارد و با توجه به اینکه عمده اشتغال مردم منطقه بطور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به بخش کشاورزی است ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه در این بخش اهمیت حیاتی دارد.

امان اله طوقی افزود: در اجرای برنامه کشت قراردادی محصول استراتژیک گندم با توجه به کم بارشی در سال گذشته حدود  ۲ هزار ۳۷۸ بیمه نامه صادر شده است.

وی توسعه بیمه را به عنوان چتر حمایتی در توسعه اشتغالزایی،ارتقای تولید و درآمد اقتصادی برای بهره برداران و منطقه بسیار مهم برشمرد.

انتهای پیام/