قطار خاش

با ایجاد سامانه یکپارچه خرید بلیت قطار های حومه ای توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ازین پس مردم خاش می‌توانند با مراجعه به سایت زیر پس از انتخاب مقصد و مبدأ نسبت به تهیه بلیت خود اقدام نمایند.

برای ورود به  سایت قطار حومه ای اینجا کلیک کنید