رودخانه مرنتاک از جاذبه های گردشگری بخش ایرندگان

رودخانه ی مرنتاک یکی از رود های مهم بخش  ایرندگان است و چند  سرشاخه  دارد، سرشاخه های اصلی آن از ظلع غربی و شمال غربی کوه بیرک و  شاخه های دیگر از ارتفاعات جنوبی شهر خاش، جنوب شرقی کوه پنج انگشت و شمال دشت آبخوان سرچشمه می گیرند و در تمامی روز های سال آب دارد .

بر روی این رودخانه دو سد خاکی و بتنی احداث شده که یکی درنزدیکی کافه جوژک خاش است و دیگری در روستای اسپه ایرندگان.

روستاهای زیاد و معروفی از جمله پالیزان. ، گوالشتان ، بُگ ، رسول اباد ، شهرک اسپه، شندی آباد(کهورُک) ، زیرُکدان (زیرگدان) ، کله گرمُک ، نَرگان و … در حوزه مرنتاک قراردارند که دارای باغات انار ، انگور ، پرتغال ، لیمو ، انجیر ، انوای خرما وانواع سیب های درختی بزرگ و کوچک و… وشالیزارهای برنج است و درختان محلی کسور ، بنه ، پسته کوهی ، گُواتام ، داز ، پُرک ، گیشر ، گز ، کریچ فراوانند. در این حوزه گیاهان دارویی معروف نیز به وفور دیده میشوند که شهرت کشوری دارند.

مرنتاک یکی از گزینه های اصلی و اولویت دار مردم خاش و ایرندگان برای تفریح و گردش است.

بخش ایرندگان قسمت عظیمی از آب رودخانه های کارواندر و دامن را تامین میکنند، به طوری که تمامی رودهای اصلی ایرندگان به کارواندر و دامن متصل میشوند. رودخانه های  مرنتاک، رود جُهل و کهنوک و رودخانه ی کارواندر به یکدیگر متصل میشوند و با پیوستن به رودخانه ی بزرگ ایرندگان رودخانه ی دامن و در ادامه رودخانه بمپور را به وجود می آورند . آب فراوان این رود ها به تالاب هامون جازموریان میریزد.