منصور ایرندگانی ؛ کمیته امداد خاش

رئیس کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان خاش گفت: در ۱۱ ماهه امسال توسط این نهاد در حوزه های مختلف افزون بر ۶۷ میلیارد ریال جهت رفع نیازهای محرومان هزینه شده است.

به گزارش آوای سرحد منصور ایرندگانی در گفتگو با خبرنگار ما : حدود ۴ هزار و ۱۵۰ خانوار با ظرفیت ۹ هزار و ۴۷۹ فرد زیر پوشش از خدمات این نهاد بهره می برند.

وی بیان کرد: شمار ۱۵۵۹ یتیم، ۱۶۵۰ دانش آموز و ۳۰۰ دانشجو زیر چتر حمایتی کمیته امداد در خاش هستند.

ایرندگانی ادامه داد: ۱۴۳۳ یتیم در خاش دارای حامی هستند که ۲۱۳ نفر از آنها در اسفند امسال دارای حامی شده اند.

این مسئول اضافه کرد: ماهانه ۳۵۰ کودک زیر ۶ سال که دارای پرونده سوء تغذیه هستند از سرانه حمایتی و سبد کالا بهره می برند.

رئیس‌ کمیته امداد امام خمینی ره خاش تاکید کرد: آموزش دادن و مشاوره به ۹۶۰ خانوار در زمینه های مختلف مانند ازدواج و اشتغال و نیز آموزش های فنی و مهارتی به ۳۰۴ فرد، اجرای ۱۱۱ طرح خودکفائی، خدمات بهداشتی و امور بیمه ای، ساخت ۴۰ مسکن مشارکتی با سپاه، تامین آب و برق ۵۶۰ خانوار محروم، پرداخت جهیزیه، کمک موردی به ۱۱۲۰ فرد محروم و نیازمند و غیره از اقدامات مهم کمیته امداد خاش در سالجاری بوده است.

ایرندگانی گفت: خیران و اقشار مختلف مردم خاش امسال افزون بر ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال در قالب مشارکت در طرحهای جمع آوری زکات و صدقات و اطعام و اکرام نیازمندان، جشن های نیکوکاری و غیره به محرومان کمک کرده اند.

مدیر کمیته امداد خاش بیان کرد: پرداخت جهیزیه به ۲۳۷ نوعروس به ارزش ۴۷۴ میلیون تومان و پرداخت ۴ میلیارد ریال هزینه بهداشتی و درمانی و پرداخت ۳۶ میلیارد ریال در ۱۱ ماه امسال در کنار موارد دیگر از شاخصهای خدمات کمیته امداد خاش در امسال بوده اند که تا روزهای آینده شاهد ارائه خدمات دیگر در حوزه های مختلف خواهیم بود.