دام های سرگردان در شهر خاش بلای جان محیط زیست و فضای سبز شهری هستند

اختصاصی مجله خبری بیرک – دام های سرگردان و رها شده از سوی برخی شهروندان در شهر خاش بلای جان برای برهم زدن آرامش مردم،آلودگی محیط زیست و عامل نابودی فضای سبز شهری شده اند.

ابراهیم گرگیچ از شهروندان خاش به خبرنگار ما  گفت: همه روزه در نقاط مختلف شهری و در معابر خاش شاهد حضور و چرای دامهایی سرگردان و رها شده هستیم که به فضای سبز خسارت وارد می کنند و از طرفی با پاره کردن پلاستیک های زباله به محیط زیست آسیب می زنند و از این راه آرامش مردم برهم می خورد.

وی بیان کرد: شهرداری و نهادهای مسئول و خانواده ها باید برای حل این معضل چاره اندیشی کنند.

معاون شهردار خاش گفت: دام های سرگردان و رها شده در محیط شهری و فضای سبز در صورت چرا و یا در حین تردد در معابر از سوی شهرداری جمع آوری می شوند.

عبدالوحید هاشمزهی افزود: فرهنگ شهرنشینی این را اجازه نمی دهد که شهروندان اصول آن را زیرپا بگذارند و آرامش مردم را برهم بزنند.

وی همچنین از شهروندان خاش خواست در صورت مشاهده دام های سرگردان در شهر شهرداری را مطلع کنند تا دام ها شوند.