پائیز زیبا و برگ ریز در بوستان تفتان خاش

ایرنا-طبیعت پائیزی مناطق مختلف خاش در دامنه تفتان سیستان و بلوچستان چشم هر بیننده ای را می نوازد
عکاس: محمد امین میربلوچزهی

عکس: ایرنا
۱۵ عکس