مجید جنگی زهی، فعال اجتماعی/  مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

۱. گاهی در کنار یادداشت نویسی و کنش گری، باید کلمه شناسی را هم رواج داد. گویا بعضی مخاطبین با بعضی کلمات به دلیل همپوشانی معنایی دچار مشکل شده اند و البته این نشان از این می دهد که تا چه حد با ادبیات و آرایه ها بیگانه هستیم

۲. گویا این بار مخاطبین گرامی بین اعلام حرمت و حرمت نگه داشتن، دچار تضاد فکری شده اند ( متاسفانه )، به همین خاطر بر حسب تاکید دوباره، گوشه ای از معنی واژه حرمت در فرهنگ واژه نامه اسلامی در این قسمت بدون هیچ تغییری آورده شده است

۳. حرمت در دانشنامه اسلامی
ـــ حرمت به معنی حرام بودن است ـــ حکم به ترک فعل به صورت الزامی را حرمت گویند.
حرمت، از اقسام احکام الزامی است که مولا به خاطر مفسده ای که در چیزی وجود دارد، و این مفسده هم به اندازه ای هست که ترک آن را الزامی کند، به پرهیز از آن دستور اکید داده و هیچ رخصتی برای انجام آن نمی دهد،به بیان دیگر حرمت حکم شرعی تکلیفی است که قانون گذار با جعل قانون، ترک متعلق آن را به طور الزامی از مکلف خواسته است و به هیچ روی، به فعل آن راضی نمی گردد، به گونه ای که بر ترک آن پاداش و بر فعل آن عقاب و کیفر مترتب نموده است؛ مانند: حرمت شراب خواری و قمار بازی.

نکته‌:‌ در این که دلالت صیغه نهی بر حرمت، وضعی است یا عقلی اختلاف وجود دارد، بعضی معتقدند صیغه «لا تفعل» به حکم تبادر، بر طلب ترک و منع از فعل دلالت می نماید و بعضی بر این باورند که عقل، حکم حرمت را از الزام اکید مولا بر ترک، استنباط می کند.

به عبارت دیگر حرمت در اصطلاح فقه اسلامی حکم به طلب ترک فعلی که انجامش موجب عقاب شود و آن را تحریم نیز گویند،و خود فعل حرام یا محظور نامیده می شود.

برخی آن را چنین تعریف کرده اند :حرام چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش باشد،به عبارت دیگر حرمت یا تحریم عبارت است از طلب ترک با منع از فعل،و در مجمع البحرین می‌نویسد : حرام ، ضد حلال و تحریم ،ضد تحلیل است.

۴. باشد که به جای جبهه گیری، نگرش خود را وسیع تر کنیم …..