مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

چابهار-کارگاه تولید صنایع دستی عروسک از گونه های جانوری بومی بلوچستان با هدف توانمند سازی جوامع محلی و بانوان،

ایجاد اشتغال و کسب درامد راه اندازی شده و تاکنون زمینه اشتغال ۵۴ نفر فراهم و ۲ هزار عروسک از گونه های جانوری تولید و به بازار عرضه شد

۲۸ دی ۱۳۹۶
 منبع : ایرنا
عکس: رستم کریمی نژاد
۱۶ عکس