اجرای مراسم عروسی سنتی بلوچستان

عروسی در بلوچستان

 مراسم عروسی سنتی منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان در سومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر کشور در تهران برگزار شد.
عکس: حامد غلامی
۱۵ عکس

منبع : ایرنا