طی جلسه شورای اسلامی سراوان ، مجید احلال زهی به عنوان شهردار سراوان انتخاب شد  .

به گزارش آوای سرحد در جلسه ظهر امروز شورای اسلامی شهر سراوان ، مجید احلال زهی از سوی این شورا به عنوان شهردار جدید شهر سراوان انتخاب گردید .

وی قبلا شهردار شهر گشت و شهردار شهر محمدان سراوان بوده و همچنین بخشداری بخش زرآباد کنارک را نیز در کارنامه دارد.

این انتخاب پس از آن صورت گرفت که پیش تر  هاشم دهقانی شهردار سابق سراوان در نامه ای استعفای خود را از سمت شهرداری سراوان به شورای شهر سراوان تقدیم کرده بود.

از زمان استعفای شهردار سابق سراوان ، عبدالله درزاده سرپرستی شهرداری سراوان را به عهده داشته است .