“شهردار ده رئیس” ایرندگان گفت: امسال چون سال های گذشته استکبار جهانی خواهد دید که بعد از فروپاشی توطئه های مختلف بر علیه مسلمانان ، تمرکز مسلمین بر موضوع حمایت از فلسطین در صدر مسائل کشورهای اسلامی قرار میگیرد.

به گزارش آوای سرحد “مهدی شهنوازی” صبح امروز به خبرنگار ما گفت: روز قدس، یادگار بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، مظهر قدرت مردم آزادیخواه بخصوص مسلمانان عالم شده است.

وی افزود: امسال چون سال های گذشته استکبار جهانی خواهد دید که بعد از فروپاشی توطئه های مختلف بر علیه مسلمانان ، تمرکز مسلمین بر موضوع حمایت از فلسطین در صدر مسائل کشورهای اسلامی قرار میگیرد.

شهنوازی بیان داشت: تلاش مسلمین برای برانگیختن اذهان عمومی مردم سایر کشورها در جهت دفاع از مظلومیت فلسطین ریشه در روحیه مبارز و استوار جهان اسلام دارد.

شهردار “شهر ده رئیس” ایرندگان با تاکید بر ضرورت پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از آزادسازی قدس و دفاع از مردم مبارز فلسطین گفت: هیچ مانعی نمی‌تواند جلودار مردم در حمایت از موجودیت فلسطین و برائت از رژیم اشغالگر قدس باشد.

مهدی شهنوازی یاد آور شد: روز جهانی قدس ندای حق طلبی و دفاع از ستم دیدگان فلسطین است که در سایه همبستگی مسلمانان جهان یکصدا با شعار های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل فریاد می‌شود.