وحدت

در کنار هجمه های سنگین رسانه های معاند و تلاش ها برای ایجاد شکاف مذهبی ورود در صحنه سخت با استفاده از جلاد های مزدورشان برای انجام دسیسه ای کور، کینه و نفرت خود را به سمت جوانان شلیک کرد.

احسان ایرندگانی ؛ آوای سرحد – باز هم حادثه تروریستی و باز هم مستکبرین. در کنار هجمه های سنگین رسانه های معاند و تلاش ها برای ایجاد شکاف مذهبی ورود در صحنه سخت با استفاده از جلاد های مزدورشان برای انجام دسیسه ای کور، کینه و نفرت خود را به سمت جوانان شلیک کرد، تا بارقه امید، همدلی و وحدت آفرینی را نشانه رود. هدفی که نیل به آن تعدادی از جوانان از خود گذشته و مدافع امنیت و صلابت کشور در سیستان و بلوچستان را به کام شهادت رساند.

اما این اتفاق نه تنها بدخواهان را به اهداف شوم نرسانید بلکه نتیجه ای معکوس به همراه داشت که با نمودی زیبا، آگاه بخش آحاد و تحکیم بخش اهمیت امنیت شد.

همه ما بر لزوم حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه پاسداران واقفیم که عینیات حاضر نشان داد در تامین امنیت، عزت و وحدت و همچنین محرومیت زدایی، بهداشت و درمان، اشتغالزایی و کارآفرینی همیشه در تلاش بوده اند.

شهدا سیستانی و بلوچ و شیعه و سنی بودند و درخت وحدت با خون آنها در این حادثه آبیاری و تقویت شد‌ و این باور و اطمینان را بیش از گذشته ایجاد کرد که هجمه های رسانه ای و شکاف های قومی و مذهبی برای مقابله با اسلامیت و ایرانیت بوده و در ماهیت دشمنی آنان، قومیت و مذهبیت خاص ملاکی ندارد و تله ای برای به دام انداختن امنیت و اقتدار و مقابله با توسعه و پیشرفت کشور است.

مکر اشرار و مزدوران برای تفرقه افکنی و بر هم زدن وحدت بین شیعه و سنی بود که با تلفیق خون جاری شده قومیت و مذهب، خداوند مکر آنها را خنثی کرده و تبعاتش را به خودشان بازگرداند.

با هوشیار تر شدن و یکصدایی اقوام و مذاهب، با زمینه سازی بیشتر جهت همراهی مردم در تامین امنیت و جلوگیری از ایجاد هر گونه راه نفوذ، وحدت بیش از پیش تحکیم یافته و امیدوارانه با برداشتن گام های محکم تر در این سمت، به زودی ثمره آن را دیده و شاهد مجازات بدخواهان و ریشه کنی آنان باشیم.

انتهای متن/۳۲۱۴