افتتاح پروژه های اشتغالزایی و مسکونی کمیته امداد در خاش - آوای سرحد