برگزاری ویژه برنامه و برپایی نمایشگاه کتاب و عکس با محوریت روز مقاومت در خاش - آوای سرحد