گرامیداشت اربعین سپهبد شهید سلیمانی در خاش - آوای سرحد