یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024
سازمان بهزیستی کشور – آوای سرحد
۱۹ تیر ۱۴۰۳
با حضور رییس سازمان بهزیستی کل کشور:

به نیاز هاومشکلات ۸۰۰ نفر از جامعه مورد هدف بهزیستی خاش پاسخ داده شد

رییس سازمان بهزیستی کل کشور گفت: طرح ملی نشست صمیمی در ۵۰۰ محله کم برخوردار کشور امروز در شهرستان خاش برگزار و به نیاز ها و مشکلات ۸۰۰ نفر از جامعه مورد هدف بهزیستی خاش پاسخ داده شد.