جمعه, ۱۷ مرداد , ۱۳۹۹ Friday, 7 August , 2020
شورای نگهبان – آوای سرحد
مجلس نحوه انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان را تغییر داد 11 مه 2020

مجلس نحوه انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان را تغییر داد

در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوق دان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.