پنج شنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۹ Thursday, 28 May , 2020
مدارس سلامت – آوای سرحد
سلامت جامعه ، سبب پویایی و حذف هزینه های سنگین درمان میشود 26 مه 2019

سلامت جامعه ، سبب پویایی و حذف هزینه های سنگین درمان میشود

سلامت جامعه ، سبب پویایی و حذف هزینه های سنگین درمان میشود . جامعه ای که بیمار باشد، به رشد و توسعه نخواهد رسید .