فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، از انتصاب شهرام ایرانی به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد.

تشکر فراکسیون اهل سنت از رهبر انقلاب
عکس نوشته

طراح: مصباح ایرندگانی