غار گواتامک ایرندگان

غار گواتامک در۱۲۰ کیلومتری جنوب شهر خاش و در بخش ایرندگان و از نظر مختصات جغرافیایی در« ‏‎ ۲۷° ۳۱۰۳۹; ۵۸.۴» ‎‏ شمالی و«‎۶۱° ۲۰۰۳۹; ۳.۳»‎‏ شرقی در ارتفاع ۱۷۱۲ متری واقع شده است.

دهانه ورودی این غار به قطر حدود یک متر است.

پس از ورود به داخل غار، وارد دالانی به عرض ۵/۱ و ارتفاع ۳ متر می‌شویم که هر چه جلوتر برویم عرض و ارتفاع بیشتر می‌شود تا جایی که در اواسط مسیر ارتفاع به حدود ۱۰ تا ۱۲ متر و عرض ۳۰ تا ۳۵ متر می‌رسد.

انتهای غار گواتانک حدود ۱۰۰ متری به غاری کم عرض ولی طولانی در دل کوهستان ختم می‌شود.

خلاصه این که جدا از رودخانه ی زیبای ایرندگان و کوهستان باشکوه «بیرک»، غار بسیار جالبی است که ارزش  دیدن را دارد.