گزارش تصویری از منطقه پوچگلی خاش – پنجاه کیلومتری جاده سنگان

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : امیر ریگی

تعداد : ۸

پوچگلی – بخش مرکزی شهرستان خاش – سیستان و بلوچستان

تصاویر منطقه پوچگلی خاش