گزارش تصویری از دشت و  ارتفاعات دهستان کارواندر

اختصاصی مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

تعداد تصاویر : ۲۹

دهستان کارواندر در جنوب شهرستان خاش و در مسیر خاش به ایرانشهر قرار دارد .

رودخانه کارواندر یکی از رودهای اصلی شهر خاش می باشد .

گلفشان پیرگل در این دهستان قرار دارد .

 

 

 

کلمات کلیدی :

دهستان کارواندر ، گزارش تصویری از دشت و ارتفاعات دهستان کارواندر،  تصاویر کارواندر، عکس های کارواندر ،  کارواندر ،  رودخانه کارواندر