نقشه هواشناسی کشور – تصاویر لحظه ای پوشش ابر

در این مطلب که در آوای سرحد برایتان آماده کرده ایم با گرد آوردی چند نقشه هواشناسی کشور در یک قالبی ساده به وضعیت پوشش و بارش در سطح کشور می توان دست یافت . البته بخاطر برخی تحریم ها تصاویر متمرکز بر کشور نیست اما در بر گیرنده آن هست.

این تصاویر هیچگاه کهنه نمیشوند و همه روزه به صورت خودکار بروزرسانی خواهند شد .

باما همراه باشید.

تصاویر ماهواره ای پوشش ابر و نقشه هواشناسی

نقشه هواشناسی کشور ، آخرین تصاویر هوایی از وضعیت پوشش ابر در کشور را میتوانید در تصاویر زیر به صورت زنده و پویا  مشاهده نمایید .

آخرین نقشه های هواشناسی درکشور به صورتی خوانا قابل نمایش است.

تصاویر متحرک ماهواره ای

تصاویری متحرک از پوشش ابر  هواشناسی در ساعات مختلف را در تصاویر میتوانید مشاهده نمایید.

تصاویر آنلاین پوشش ابر در کشور؛ این تصاویر در لحظه بروز رسانی میشوند

 

نقشه پوشش و بارش در در ساعات آینده در بازه ۱۲ ساعته

در این تصاویر نقشه هواشناسی کشور پیش بینی میزان بارش و  پوشش ابر ها و مناطق مستعد بارندگی را میتوان مشاهده کرد . منطقه مربوط به کشور در بالا و سمت راست تصاویر قابل مشاهده است .

پیش بینی بارش ۱۲ ساعت آینده :

پیش بینی بارش ۲۴ ساعت آینده :

پیش بینی بارش ۳۶ ساعت آینده :

پیش بینی بارش ۴۸ ساعت آینده :

پیش بینی بارش ۶۰ ساعت آینده :

پیش بینی بارش ۷۲ ساعت آینده :

وضعیت جوی و بیشینه و کمینه دمای شهر های سطح کشور

در تصاویر نقشه های هواشناسی زیر وضعیت کلی جوی و بیشینه دمای برخی مراکز استان ها و شهر های مهم به نمایش در آمده است و روزانه بروزرسانی میشود.