یادداشتی برای استاد عزیز ، مرحوم غلامعلی دارایی

یادداشت اختصاصی پایگه تحلیلی خبری بیرک

مجتبی شجاعی – فرماندار دلگان

چه بگویم سکوتی مرگبار گلویم را می فشارد،خبر فراقت را که شنیدم. از دلم پرسیدم چرا غمگینی دلم ، تو را برای شکستن سرشته اند ، امروز دلها در فراق یار و غلام علی همه ماتم زده‌است …

چه کسی میگوید دارایی خاش به خواب ابدی رفته است ؟ نکند که معنای خواب ابدی بیداریست ؟
دارایی با خاطراتش ، با آثارش، با یادش زنده است .

دارایی عزیز ، حامی و مصلح همیشگی ام ، تقدیر را مگر چگونه نوشته اند که‌ ما فقط ورق زدیم ، تو هم خبرنگار بودی، هم پرستار و هم امانتت را به خاک سپردی و حتی اربعینش را گرفتی و در میلاد امامت ، امام حسن عسگری خودت هم به دنبالش رفتی ، چقدر بی وفایی به ما و وفادار به همسرت . باز هم مانند همیشه که در تمام ماموریتها میگفتی زود برگردیم ، همسرم تنهاست، رفیق نیمه راه شدی و باز همسرت را به ما ترجیح دادی .
حس عمیق لحظه های بودن و درک مرام و معرفت دارایی را یک‌ملت در خاش سرفراز درک کرده اند ، آنجایی که بی پرده و بدون ترس حرفت را میزدی ، آنجا که مصلحت اندیشی هیچ گاه تو را از رسالت کلامت باز نداشت ، چگونه حال خاش را بدونه میتوان تصور نمود .

غلامعلی عزیز تو میدانستی کدام خانه انتظارت را میکشد، خودت بارها گفته بودی ، ان روزهایی که ساعتها می نشستیم و تو می گفتی و ما می شنیدیم ، و تماما خیر و خیرخواهی در کلام نافذت موج میزد
خودت را زمانی از تنت آزاد کردی که سالها فقدانت در زادگاهمان احساس خواهد شد ، چه وقت رفتن بود مرد بزرگ، قراری داشتیم که یک سفر با امیرعلی نوه دوست داشتنی ات به ما دلگان سری بزنی ، اهل خلف وعده که‌نبودی مرد خدا.

خاطرت هست همیشه از یک‌ترس ، از سایه یک تردید ،نگران بودی ، نگران بودی که دلی را نشکسته باشی ، آرام بخواب ، نه دلی را شکستی ، نه خوابی را آشفته کردی و نه برای مردم خاش کم گذاشتی، آرام و مطمئن باش که در قلب ما و مردم خاش هستی .

خبرنگار و محبت نگار خاشی ، از این دنیا مشتی دلتنگی را این بار من برایت مخابره میکنم ، پلاتوی گزارشت را من میخوانم و میگریم و میخوانم
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خاش از بین ما رفت

روزی به تو خواهیم پیوست ، جاودانه باشی ولایتمدار واقعی ، جاودانه باشی خادم هیاتی، جادوانه باشی پیشکسوت فرهنگ و هنر ، دوست خوبم سالها این چنین نگریسته بودم که امروز داغ فراغت چه که نکرد با ما

خدا حافظ دوست من