هفته دولت گرامی باد
اگاهی توام با بیداری زمانی حاصل میگردد که واقع بین و خارج از احساس و با ملاحظه تصمیم گرفت و کمی دورتر را هدف قرار داد ، انچه امروز از هرج و مرج و اشفتگی موجود در اجتماع ازارامان میدهد نبود توسعه و زیر ساخت و سند چشم انداز فاقد برنامه زمان بندی کوتاه مدت و بلند مدت در این استان است که شکل گرفته ، بی شک فقط مدیرانی مدبر توانایی کنترل این برهه از زمان را دارند که از همه فراغتشان گذشته و به صرافت در پی ارمانهای انقلاب اند ، اری اگر چرخش مدون و روال خوب برنامه ریزی و کنترل گردد خواه ناخواه سکانداری و زمامداری نیز راحت تر و زندگی معنای واقعی ارامش را برای مدیران خواهد داشت ، باید بدانیم اگر توسعه پایدار و ثبات ، امنیت میخواهیم این میسر نیست مگر در زمینه اشتغال و نگاه ویژه به جوانان داشته باشیم و در مباحث و مجالس و فکر، از ایده و وجود انها نیز استفاده نمود ، اسیبهایی که فراروی ماست دامن گیر هم مردم و هم مسولین خواهد بود ، بیشترین امار جوان در کل ایران مربوط به سیستان و بلوچستان با ٣٨درصد جمعیت کمتر از پانزده سال که از نرخ موالید کشوری نیز پیشی گرفته است ، این در حالی است که امار ثابتی و موثقی از افاغنه و پاکستانیها و خارجی ها هم موجود نیست تا براورد ، انفجار جمعیتی ! بدون اموزش مدون و پایه ای و فاقد تجربه کاری و روحیه تلاش بسیار نگران کننده و زنگ خطری برای همگان خواهد ، به فرمایش مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی ، به معنای واقعی را فرا روی برنامه های نیم سال دوم سال جاری قرار دهیم و نیل بسوی بنگاههای زود بازده ، صنایع تبدیلی و تولیدی ، کشاورزی و باغداری صنعتی ، اموارات دامی و پرورشی ، کشف و استخراج معادن ، مرمت اثار باستانی و صیانت از میراث فرهنگی ، توسعه صنعت توریسم و گردشگری ، را در دستور کار خود قرار داده و از مسایل و امورات محوله که کوچیکترین توان و وظیفه یک مدیر است در هفته دولت اجازه مانور و افتتاح داده نشود ، بلکه از طرحهای اقتصادی و مقرون به صرفه استقبال گردد یک طرح چندین نوبت و چند باره افتتاح گردد و خط و مشی های ناصحیح اصلاح گردد تا ایرانی اباد داشته باشیم .

?به قلم عبدالرئوف بیابانی