پیش بینی وضع جوی استان سیستان و بلوچستان ” یکشنبه ۱۴ مرداد ۹۷ ”

هواشناسی سیستان و بلوچستان

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک
آسمان استان طی سه روز آینده قسمتی ابری ،درنیمه جنوبی استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر خواهیم داشت و شرایط برای رگبارپراکنده گاهی رعدوبرق درارتفاعات مهیا می باشد.
ازفرداتاچهارشنبه همراه با افزایش شدت وزش باددر شهرهای شمالی باد شدید سبب خیزش گردوخاک ودر نقاط مستعد توفان گردوخاک و کاهش شدیددید وکاهش کیفیت هواخواهد شد طی این مدت درزاهدان وسایر نقاط نواحی مرکزی و جنوبی استان افزایش غبار خواهیم داشت و باد و گردوخاک با شدت کمتر رخ خواهد داد.
بطوریکه دربرخی نقاط جاده های مواصلاتی زابل-نهبندان،زاهدان- نهبندان، زاهدان-زابل، زاهدان-بم وایرانشهر-بم بادوگردوخاک سبب کاهش دید می شود.
ازنظر دمایی روند افزایش دما امروزدرسطح استان وفردا درنیمه جنوبی ادامه داشته اماازروزسه شنبه بتدریج شاهدروندکاهشی دماخواهیم بود.
دریای عمان مواج پیش بینی می شود.