سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان خاش و تفتان از پلمب ۵ واحد صنفی متخلف بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی در شهرستان خاش خبر داد.

محمود کردی در گفت و گو با آوای سرحد اظهار داشت: با حکم قضایی و در راستای صیانت از حقوق شهروندی و سلامت عمومی از ادامه فعالیت ۵ واحد تهیه و توزیع مواد غذایی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی جلوگیری شد.

وی افزود: کارشناسان سلامت محیط و کار شبکه بهداشت و درمان به همراه دادستان ، اماکن انتظامی، صنعت و معدن و اتاق اصناف با تشکیل گشت مشترک ۱۷ مورد بازدید از مراکز صنفی، صنعتی و اماکن عمومی شهرستان خاش انجام دادند.

سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان خاش و تفتان با بیان اینکه بازدیدها با هدف نظارت بر رعایت موازین و دستورالعمل های بهداشتی انجام شده است گفت: طی این بازدید ها ۱۱ واحد غیر بهداشتی شاسنایی شد که پس از ارائه اخطار کتبی، ۶ واحد به مراجع قضایی معرفی و ۵ واحد دیگر نیز پلمب شد.

وی تاکید کرد: پلمپ این واحدها بر مبنای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی انجام گرفته است.

کردی افزود: در این بازرسی ها ۴۲ کیلوگرم مواد تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مشخصات بهداشتی از ۱۱ واحد صنفی مذکور جمع آوری شد.

انتهای پیام/۷۶۷۴

گفت و گو :مصباح ایرندگانی