بخشدار ایرندگان گفت : احداث یک موزه ی آثار تاریخی در بخش ایرندگان جهت نگهداری ،حفظ و معرفی  آثار مکشوفه  از ضروریات در این بخش می باشد .

جمشید هاشمزهی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : متاسفانه اکثر  آثار تاریخی موجود در بخش ایرندگان ناشناخته باقی مانده اند و نیازمند کشف و معرفی می باشند .
وی افزود : سنگ نگاره های چهارگَرّان از جمله موارد تاریخی بخش ایرندگان است که  توسط اهالی منطقه کشف شده  اند.
بخشدار ایرندگان ادامه داد : هیچ گونه اطلاعاتی از این سنگ نگاره ها در دست نیست و برای به دست آوردن قدمت این آثار  نیازمند حضور تیم تحقیقاتی و اکتشافی هستند.

وی تاکید کرد : احداث یک موزه ی آثار تاریخی در بخش ایرندگان جهت نگهداری ،حفظ و معرفی  آثار مکشوفه  از ضروریات در این بخش می باشد.

محسن دادکانی نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت :بخش عظیمی از سنگ نگاره های چهارگران ایرندگان  بر اثر فعالیت های طبیعت تخریب شده و بقایای این آثار نیز در معرض تخریب  شدن  قرار دارند.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف اداره میراث فرهنگی شهرستان خاش  در بخش ایرندگان  گفت :متاسفانه  این اداره اقدامات شایسته ای جهت اکتشاف و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی بخش ایرندگان  انجام نداده و مردم بخش ایرندگان از این امر ناراضی اند .

عضو شورای بخش ایرندگان افزود : از تمامی نهاد های مربوطه درخواست میشود در خصوص کشف ،معرفی و ثبت آثار تاریخی بخش ایرندگان  اقدامات لازم  را انجام دهند.

وی ادامه داد : با توجه به قدمت بالای بخش ایرندگان ،احداث یک موزه ی آثار تاریخی در بخش ایرندگان جهت نگهداری ،حفظ و معرفی  آثار مکشوفه  از ضروریات در این بخش می باشد .

تصاویری از سنگ نگاره های چهارگران ایرندگان