کلیپی از ۲۵ بازیکن که در مقابل کریس رونالدو تحقیر شدند