پادگان آموزشی ۰۸ خاش

پایگاه خبری آوای سرحد

پادگان آموزشی ۰۸ خاش در مسیر زاهدان به خاش در ورودی شهر خاش در دامنه شمالی کوه پنج انگشت قرار دارد.این پادگان همه ساله پذیرای تعداد کثیری از سربازان وظیفه کشور بوده و از معروفیت خاصی برخوردار است ، چنانچه آوازه شهر خاش در کشور به سبب وجود این پادگان آموزشی شهره بسیاری از هموطنانی است که آموزش لازم جهت خدمت مقدس سربازی را در این پادگان سپری کرده اند .  + تصاویر پادگان ۰۸ خاش

تصاویر پادگان ۰۸ خاش

پادگان آموزشی ۰۸ خاش

کلمات کلیدی:

پادگان شهر خاش

تصاویری از پادگان آموزشی ۰۸ خاش