موسسه آموزش عالی ( دانشکده ) سلامت خاش

پایگاه خبری بیرک

موسسه آموزش عالی سلامت ( دانشکده سلامت خاش ) در مهر ماه سال ۱۳۹۱ با  ۳ رشته تحصیلی کارشناسی اتاق عمل ، کارشناسی بهداشت عمومی و کاردانی فوریتهای پزشکی و تعداد ۸۰ دانشجو  فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.

هم اکنون در پایان سال ۱۳۹۵ با ۶ رشته کاردانی و ۳ رشته کارشناسی به فعالیت خود ادامه میدهد.

این موسسه در محل بیمارستان سابق با زمینی بالغ بر ۵۰۰۰ متر مربع وبا هزینه دوازده میلیارد ریال اعتبار اولیه بنا گردید.

آدرس مجتمع سلامت خاش :

نشانی موسسه  : خاش – خیابان شهید امام بخش – میدان شهدا  (بیمارستان ۲۲ بهمن سابق)

شماره تلفن موسسه آموزش عالی سلامت خاش :

تلفن : ۸-۳۳۷۲۵۴۰۳ – ۰۵۴        فاکس : ۳۳۷۲۵۴۰۷ – ۰۵۴

 

پست الکترونیک  :    khash.health@zaums.ac.ir