مجید جنگی زهی، فعال اجتماعی/ مجله فرهنگی،اجتماعی بیرک 

امروز مراسم پاسداشت یاد و خاطره ی سه شهید اخیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر در خاش، برگزار شد.
این سه شهید مدتی قبل در حین تعقیب و گریز سوداگران مرگ، آسمانی شدند.
بدیهی است که جایگاه این عزیزان در پیشگاه پروردگارشان عالی است، پس در این مجال به جای بیان جایگاه متعالی این  شهیدان، به زاویه ای دیگر پرداخته می شود:
۱. سال هاست که ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد افیونی از افغانستان به اروپا، هزینه های انسانی، مادی و ….، زیادی را می پردازد، آیا هنگام آن نرسیده که طرحی نو در انداخته شود؟
۲. چقدر کشورها و نهاد های بین المللی را برای کمک رسانی به کشور در مورد این معضل همراه کرده ایم ؟
۳. چقدر به جنبه ی فرهنگی و اجتماعی پدیده ی شوم تجارت مرگ، پرداخته شده است ؟
۴. چقدر سعی شده است بین اعتیاد و تجارت مخدرات تفکیک و فرق در نظر گرفته شود؟
۵. نقش بزرگان، روسای طوایف، ریش سفیدان، علمای مذهبی و …، در مبارزه با سوداگری مرگ، چقدر اجرایی شده است؟
۶.آیا زمان آن نرسیده که علمای معظم همه با هم و با قدرت و یک رنگی حکم به حرمت قاچاق هرگونه مخدر بدهند؟
۷. و ….
واقعیت این است که در سال های اخیر تلاش ها افزون شده اما برای به نتیجه رسیدن هنوز هم باید تلاش کرد، تلاشی همه جانبه که تمامی عرصه ها را از سطح کلان تا موارد جزئی، در نظر بگیرد. تلاشی که حتی در درون خانواده ها را هم پوشش دهد !
یادمان باشد، بدون فرهنگ سازی هیچ چیز، صورت نخواهد گرفت ….