بندر صیادی و گردشگری تیس چابهار

بندر زیبای صیادی وگردشگری تیس در ۵ کیلومتری شهر چابهار نقش مهمی در جذب گردشگر و توسعه صیدصیادی و اشتغال دارد.

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

منبع : ایرنا

عکس: رستم کریمی نژاد

۲۳ عکس